Soal Jawab - Akidah, Tauhid, Fekah: Keimanan #2

http://speakerpecah.blogspot.com


Soalan-soalan:
  1. Orang Islam Menyertai Kelab Lion dan Sebagainya
  2. Makna Arasy dan Kursi
  3. Sebab-sebab Menjadi Kafir
  4. Balasan bagi Golongan Tidak Pernah Tahu Islam
  5. Kesempurnaan Agama Islam
  6. Mendoakan Rakan yang Bukan Islam
  7. Islam Agama Sejagat
  8. Makna Perkataan Islam
  9. Muslim Seluruh Alam
  10. Akidah, Fiqh dan Akhlak
sila lawat http://speakerpecah.blgospot.com
11. Orang Islam Menyertai Kelab Lion dan Sebagainya

Soalan:
Apakah pandangan pihak tuan terhadap orang-orang Islam yang menyertai kelab-kelab yang berunsur Yahudi seperti LION CLUB?

Jawapan:
Kelab Lion adalah sebuah kelab yang ditubuhkan oleh pergerakan Yahudi Sedunia. Walaupun pada zahirnya kelab ini menekankan soal kebajikan kepada golongan yang lemah dan lain-lain, namun operasi sebenarnya ialah meragu-ragukan umat Islam terhadap akidah pegangan mereka melalui perancangan jangka panjang dan halus. Sasaran pergerakan ini ialah anak-anak bangsawan umat Islam.

Aktiviti yang dijalankan pula adalah aktiviti yang tidak berakhlak menurut kacamata Islam. Sehubungan dengan itu menyertai kelab ini bererti cenderung untuk melakukan kezaliman kepada Islam itu sendiri walaupun peserta terlibat tidaklah bermaksud begitu, kerana ia tertakluk kepada aktiviti yang dijalankan oleh kelab ini. Dalam surah Hud ayat 113 Allah SWT melarang orang-orang yang beriman dari cenderung kepada orang-orang yang zalim, kerana nanti mereka akan dibakar di dalam api neraka.

Selain itu menyertai kelab seumpama ini menunjukkan mereka memiliki iman yang tidak kuat dan tidak mantap. Allah SWT menggambarkan sifat tulen seorang yang beriman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 sebagai seorang yang tidak akan mengasihi orang yang memusuhi Allah dan rasulNya walaupun orang dikasihi itu bapa-bapa, anak-anak, dan saudara-mara mereka sendiri. Sehubungan dengan itu suka dinasihatkan kepada umat Islam supaya menjauhi kelab-kelab seumpama ini. Jika mahu terlibat juga tubuhlah kelab-kelab lain sebagai alternatif dan penuhilah aktivitinya dengan kerja-kerja yang mencerminkan ajaran Islam.

sila lawat http://speakerpecah.blgospot.com
12. Makna Arasy dan Kursi

Soalan:
Apakah itu yang dikatakan 'Arasy' dan 'Kursi' itu? Adakah ia juga makhluk Allah yang hidup di dunia ini dan apakah keistimewaannya?

Jawapan:
Dalam Surah Thaha ayat 5 dan dalam surah Al-A'raf ayat 54 dijelaskan Arasy adalah temapt istimewa' Allah SWT. Ia berada di atas langit yang ke tujuh berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Mempunyai tiang-tiang yang ditanggung oleh para malaikat sebagaimana dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam buku Syarah Tahawiyyah kedudukannya tak ubah seperti kubah di atas dunia.

Bagaimanapun ini tidak bermaksud Allah SWT itu memerlukan kepada Arasy dan Arasy pula tidaklah menanggungNya sebaliknya Allah SWT beristimewa di atas Arasy sebagaimana yang layak baginya dan perkara ini tidak dapat difikirkan oleh akal manusia itu sendiri kerana kedudukan Arasy itu sendiri lebih besar dari langit dan bumi.

Kursi pula merangkumi langit dan bumi, malah keluasannya lebih dari itu. Menurut Ibn Abbas Kursi ialah tempat letak kedua kaki. Menurut As-Suddi langit dan bumi berada di tengah-tengah kursi dan kursi berada di hadapan Arasy. Inilah yang disebut di dalam tafsir At-Tabari dan juga Tafsir As-Suyuti. Menurut Abu Zar kedudukan Kursi berbanding Arasys tak ubah seperti kedudukan gelungan besi yang dicampakkan ke tengah-tengah padang pasir. Allah SWT menciptakan Arasy dan kursi bukan kerana Ia sendiri memerlukannya, tetapi kerana sesuatu hikmah yang hanya diketahui olehNya sahaja. dan tidak ada jalan kepada manusia mengetahuinya.

sila lawat http://speakerpecah.blgospot.com
13. Sebab-sebab Menjadi Kafir

Soalan:
Baru-baru ini saya ada berbincang dengan sesorang tentang perkara yang menyebabkan kafir. Katanya, jika seseorang itu melakukan perkara yang haram, maka orang itu telah kafir. Contohnya jika tidak menutup aurat, maka hukumnya menjadi kafir. Sedangkan pada pengajian saya orang yang melakukan perkara yang haram akan berdosa selagi mana ia tidak menghalalkan hukum tersebut yakni menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pada fahaman saya orang tersebut mempunyai fahaman yang silap. Saya minta supaya ustaz memberi penjelasan.

Jawapan:
Dalam buku Nawaqidul Al-Iman iaitu sebuah buku yang membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan iman, pengarang telah membahagikan aktiviti yang boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam kepada dua bahagian iaitu dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Setiap perkara atau perbuatan yang zahirnya menunjukkan seseorang itu ingkar atau tidak mempercayai atau memepersendakan salah satu dari rukun-rukun iman yang enam dan rukun-rukun Islam yang lima, ia dianggap murtad. Jika dilakukan secara terang terangan ia diminta supaya bertaubat dengan segera dan kembali semula kepangkuan Islam.

Jika ia enggan kembali semula kepada Islam, menjadi kewajipan kepada pihak pemerintah menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Sebalik jika perbuatan meninggalkan segala suruhan Allah tidak menunjukkan ingkar, tidak percaya atau tidak mempersendakan agama Islam, maka ia tidak dihukum sebagai murtad, tetapi hukumnya adalah berdosa besar, kerana meninggalkan suruhan Allah SWT itu. Untuk mendapat keterangan lanjut tentang masalah ini sila rujuk buku mastika hadis keluaran pusat Islam Malaysia.

Perbuatan membuka aurat adalah berdosa besar pada pandangan Islam, tetapi tidak mengkufurkan seeorang yang melakukannya. Walau bagaimanapun jika ia menghalalkan perbuatannya itu, ia dikira kufur dengan Allah dan terkeluar dari Islam. Perintah menutup aurat dalam Islam adalah perintah wajib, yang mesti dipatuhi oleh semua orang Islam. Tidak ada sebarang pengecualian. Selain tidak menutup aurat memakai pakain yang nipis juga adalah berdosa besar kerana pemakainya tidak dikatakan menutup aurat dalam ertikata yang sebenar, sebaliknya masih bertelanjang berdasarkan keterangan sebuah hadis yang sahih.

sila lawat http://speakerpecah.blgospot.com
14. Balasan bagi Golongan Tidak Pernah Tahu Islam

Soalan:
Bagaimanakah perhitungan di akhirat kelak bagi masyarakat yang sememangnya tidak pernah mengenal ajaran Islam seperti masyarakat orang-orang asli yang hidup jauh tersisih dari dunia luar, di mana ajaran Islam tidak pernah sampai kepada mereka?

Jawapan:
Di zaman serba moden ini, agak sukar berhujjah Islam tidak sampai ke seluruh pelusuk dunia, kerana kemudahan perhubungan yang canggih. Namun jika benar agama Islam ini tidak sampai kepada mereka, maka golongan ini dikira berada dalam keadaan fitrah. Mereka tidak akan diazab oleh SWT sehinggalah seruan sampai kepada mereka.

Firman Allah SWT yang bermaksud "Dan kami tidak akan mengazabkan sesuatu kaum itu melainkan setelah kami utuskan terlebih dahulu seorang Rasul." (Al-Israk: 15). Menurut Ibn Hazm ayat ini dengan jelas menunjukkan golongan yang tidak sampai kepada mereka ajaran Islam tidak termasuk di dalam golongan yang diberi amaran untuk dikenakan azab kerana mengingkari perintahNya. Harus diingat walaupun di dunia ini mereka terlepas dari suruhan dan larangan agama, tetapi mereka hendaklah membuat kebaikan menurut pengetahuan mereka.

Ini kerana di Akhirat kelak mereka akan tetap diuji oleh Allah SWT, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda menceritakan 4 golongan yang akan diuji oleh Allah SWT di hari Kiamat. Mereka ialah orang yang pekak lagi buta, orang gila, orang yang mati dalam fitrah dan orang tua yang nyanyuk. Allah SWT telah memerintahkan mereka menghumbankan diri mereka sendiri ke dalam neraka untuk menguji adakah mereka menuruti perintahNya atau tidak. Barangsiapa yang menuruti perintah Allah dia akan dapati api itu sejuk dan ia akan berada dalam keadaan sejuk.

sila lawat http://speakerpecah.blgospot.com
15. Kesempurnaan Agama Islam

Soalan:
Kalau dilihat kepada fitrah penghidupan manusia, kenapakah manusia perlu memilih Islam sebagai cara hidup mereka yang paling sempurna. Ini setelah mengambilkira perbandingan bagi semua agama lain yang juga mempunyai balasan baik dan jahat serta beberapa pendekatan yang agak sama. Dimanakah kelebihan Islam?

Dan berdasarkan perbahasan minda, kenapakah penghidupan manusia itu memerlukan kepada Tuhan secara khususnya Allah dan perlu kepada sebuah penghidupan beragama?

Jawapan:
Manusia memang memerlukan kepada satu kuasa yang lebih tinggi dari mereka yang menjadi tempat mengadu baik di waktu susah mahupun di waktu senang. Kuasa ini diharapkan dapat membantu manusia dalam gerakkerja mereka. Cuma dalam mencari kuasa tuhan ini manusia menggunakan berbagai cara. Ada yang menyembah pokok, roh, jin, bintang dan lain-lain. Mereka meyakini benda-benda ini semua dapat membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Walau bagaimanapun ke semua cara ini adalah salah, kerana ia bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia. Fitrah semulajadi manusia mengkehendaki hanya satu tuhan sahaja tempat mereka bergantung, kerana kalau ramai tuhan, bagaimana mungkin tuhan-tuhan ini melaksanakan tugasnya. Tuhan A mahu buat sesuatu tetapi sebaliknya tuhan B enggan berbuat demikian.

Bukankah akan timbul kekacauan dalam alam ini. Tuhan ini tidak lain tidak bukan ialah Allah SWT yang diberitahu kepada kita oleh Nabi Muhamad SAW. Kita beriman kepada apa yang diberitahu oleh baginda SAW lantaran benar, amanah, tabligh dan cerdiknya Nabi SAW. Kita yakin Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam hidupnya.

Bukan Nabi Muhammad SAW sahaja yang memberitahu kita tentang wujudnya Allah SWT ini, malah telah diberitahu oleh 24 orang Rasul sebelum baginda yang kesemua mereka adalah bersifat maksum, bersih dari salah dan silap. Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Dan ketika TuhanMu mengeluarkan zuriat anak Adam dari tulang belakangnya lalu Ia telah memerintahkan mereka bersaksi yang Aku ini adalah TuhanMu, lalu mereka menjawab: malah kami bersaksi (Engkaulah Tuhan kami)." Inilah fitrah semulajadi manusia yang diciptakan tuhan.

Al-Quran menjelaskan agama yang benar di sisi Allah SWT hanyalah Islam sahaja. Yang lain daripadanya adalah palsu belaka. Islam adalah agama dunia dan akhirat. Ia merupakan agama yang menggabungjalinkan antara keperluan rohani dan jasmani manusia. Manusia diciptakan hasil paduan antara roh dan jasad. Setiap satu dari elemen ini memerlukan makanannya yang tersendiri.

Dalam Islam makanan-makanan untuk kedua elemen ini memang sudah sedia ada di dalamnya. Rasulullah SAW mengajar kepada umatnya segala sesuatu sehingga kepada soal buang kecil dan buang air besar kepada soal pemerintahan dan bernegara. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh tauladan kepada ke semua aspek ini dalam hidup baginda SAW. Agama Islam adalah agama yang sederhana dan tidak melampau batas, sesuai dengan fitrah semulajadi manusia.

Umpamanya dalam soal perkahwinan, fitrah semulajadi manusia menghendaki mereka berkahwin. Apabila Islam datang ia bukan sahaja membenarkan fitrah semulajadi ini, tetapi ia juga mengemaskan lagi kedudukan perkahwinan ini dengan ia hendaklah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan mengikut cara-cara yang disyariatkan, bukannya denagan membawa lari entah ke mana. Manusia yang paling tinggi darjatnya dalam Islam ialah manusia yang paling bertakwa kepada Allah SWT.

Dalam agama Kristian tidak begitu. Agama Kristian sekarang adalah satu agama ciptaan para padri bukannya agama yang asal diturunkan Allah kepada nabi Allah Isa as. Banyak perkara yang tidak dilakukan oleh nabi Isa as dilakukan oleh mereka. Injil mereka sahaja berjumlah lebih dari 200 buah dengan matan yang berbeza antara satu sama lain dan membingungkan para pengkaji.

Ia juga merupakan agama yang tidak sesuai dengan fitrah semulajadi manusia, kerana terlampau menekankan kepada ibadat di gereja sahaja, tidak ada perkara yang bersangkutan dengan cara berpolitik, bermuamalat dan lain-lain sebagaimana dalam Islam. Nabi Isa as sendiri tidak diutuskan kecuali untuk masyarakat Bani Israel sahaja. Banyak pembohongan dimuatkan dalam kitab Injil. Padri mempunyai kuasa mengampun pada setiap hari Ahad apabila sesesorang itu mengaku segala kesalahannya.

Padahal kuasa mengampun hanyalah milik Allah sahaja. Sesiapa yang bersalah tidak perlu meminta maaf dari padri sebaliknya terus bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Agama Kristian menjadi satu agama yang tidak mempedulikan soal-soal duniawi, malah mereka memandang jijik kepada kaum wanita. Pernah suatu ketika dahulu berlaku perbincangan di kalangan padri kristian adakah kaum wanita itu roh baik atau roh jahat. Agama sebegini tidak sesuai menjadi pegangan manusia kerana tidak memenuhi keperluan rohani dan jasad mereka.

Agama Yahudi pula begitu juga. Ia menjadi satu agama yang menekankan soal duniawi dan mengenepikan soal rohani, malah dalam kitab taurat yang diselewengkan ada menceritakan betapa yang dikatakan syurga itu ialah kemewahan hidup di dunia ini, manakala neraka pula ialah kesusahan hidup di dunia ini. Pendita-pendita sewenang-wenangnya menyelewengkan Taurat. Mereka memakan harta orang ramai atas nama agama.

Mereka juga mengganggap bangsa mereka sahajalah yang paling baik di dunia ini. Bangsa lain diciptakan untuk mengabdikan diri kepada mereka sahaja. Jika begitulah keadaannya bagaimana mungkin agama ini dapat berlaku adil kepada manusia. Para pendita yahudi membuat tuduhan yang tidak masuk akal kepada nabi-nabi mereka.

Agama Hindu dan Budha tidak dapat memenuhi keperluan beragama kepada manusia kerana ia mengandungi banyak unsur-unsur khurafat dan tahyul. Upacara ibadatnya pula sukar ditanggung oleh manusia. Untuk membersihkan diri mereka melakukan upacara agama yang berat dan tidak sanggup dilakukan oleh fitrah semulajdi manusia, seperti mencucuk badan dengan besi dan lain-lain. Padahal untuk bertaubat tidak perlu memberatkan diri dengan aktiviti demikian rupa.

Dalam agama Hindu pula ada kasta-kasta. Golongan yang berkasta rendah tidak boleh bersama dengan kasta tinggi, malah orang yang berkasta rendah diciptakan untuk berkhidmat kepada golongan yang berkasta tinggi. Jika begitulah keadaanya bagaimana mungkin ia dapat berlaku adil kepada manusia. Syeikh Abu Hasan An-Nadawi menjelaskan pernah suatu ketika orang-orang yang beragama Hindu yang kuat percaya kepada khurafat dan tahyul mewujudkan tuhan dari setiap sesuatu yang menurut kepercayaan mereka dapat memberi manfaat kepada mereka sehingalah jumlah tuhan-tuhan yang menjadi bahan sembahan mereka mencapai angka 330 juta tuhan. Kalau sudah 330 juta bagaimana manusia dapat melaksanakan hak bagi setiap tuhan ini dalam sehari semalam.

Begitulah juga dengan agama-agama lain seperti agama Kung Fu Tze. Kesemua agama ini tidak dapat memenuhi fitrah semulajadi manusia.

sila lawat http://speakerpecah.blgospot.com
16. Mendoakan Rakan yang Bukan Islam

Soalan:
Apakah hukumnya kita mendoakan supaya kawan kita yang bukan beragama Islam agar dikurniakan Taufiq dan Hidayah dari Allah serta dibukakan pintu hatinya untuk menerima Islam. Sebagaimana yang kita tahu, golongan kafir terutamanya kafir asli adalah di antara golongan yang Allah murkai dan telah dijanjikan dengan azab neraka di akhirat nanti?

Jawapan:
Tidak salah menurut pandangan Islam kalau kita berdoa supaya rakan-rakan kita yang bukan islam diberi taufik dan hidayah oleh Allah supaya menerima Islam sebagai pegangan hidupnya, malah hukumnya adalah harus. Seseorang yang kafir sebenarnya belum pasti matinya juga dalam keadaan kafir kerana itu mendakwahnya supaya menerima Islam adalah antara gerakkerja yang suci.

Rasulullah SAW pernah berdoa pada masa hidup baginda supaya Allah memberi taufik kepada salah seorang dari dua Umar yang ada di zaman Jahiliyah, supaya menerima Islam, dan Allah SWT telah memakbulkan doa baginda dengan memberi taufik dan hidayah kepada Umar bin Al-Khattab untuk menerima Islam. Yang salah ialah apabila kita memohon supaya Allah mengampunkan dosanya. Ini jelas dilarang keras di dalam Al-Quran.


17. Islam Agama Sejagat

Soalan:
Apakah maksud Islam agama sejagat?

Jawapan:
Maksud Islam agama sejagat ialah agama untuk seluruh manusia dan tidak terbatas kepada bangsa arab semata mata. Al Quran menjelaskan Rasulullah diutuskan untuk sekalian alam. Jika dilihat kepada dakwah baginda di peringkat awalnya dari segi tekniknya tertumpu kepada keluarga terdekat, setelah itu kepada perwakilan-perwakilan Arab yang datang menunaikan haji di Mekah.

Setelah itu Allah SWT memerintahkan baginda berhijrah ke Madinah, di sini Rasulullah menyebarkan dakwah dalam bentuk internasional, di mana orang-orang yang memeluk islam merangkumi bangsa-bangsa seluruh dunia. Bilal umpamanya adalah dari bangsa Habsyi sebagai mewakili benua Afrika, Suhaib ar-Rumi sebagai mewakili benua Eropah, dan Salman al-Farisi sebagai mewakili benua Asia.

Dari kalangan bangsa Yahudi yang memeluk Islam ialah antaranya Abdullah bin Salam salah seorang tokoh besar dalam agama Yahudi. Dari kalangan penganut agama Kristian pula ialah Adi bin Hatim At-Tai, salah seorang tokoh Kristian terkenal pada masa itu. Rasulullah SAW juga menghantar surat kepada maharaja Parsi, Rom, Mesir,Yaman dan Habsyah menyeru mereka kepada agama Islam. Kebanyakan daripada pemimpin negara ketika itu menyambut seruan Rasulullah untuk memeluk atau melaksanakan ajaran Islam, walaupun ada negara kuasa besar seperti Parsi cuba untuk menentang kemaraan Islam, namun ia mengalami kekalahan sehingga kerajaan Parsi tidak akan pernah wujud lagi.

Setelah Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah dan setelah menetapkan Madinah sebagai ibu negara pemerintahan Islam, maka Rasulullah mengirim para sahabat baginda ke seluruh pelosok dunia untuk menyampaikan ajaran Islam. Kebanyakan mereka menerima Islam dengan mudah kerana ajaran Islam itu sesuai dengan naluri atau fitrah kemanusiaan. Bahkan nilai-nilai ajaran Islam itu sangat agung dan tinggi serta sempurna dan menyempurnakan dari agama samawi yang pernah diturunkan Allah sebelumnya. Dengan demikian agama Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia di dunia ini tidak mengira bentuk kulit, keturunan dan sebagainya.


18. Makna Perkataan Islam
Soalan:
Apakah makna-makna yang sesuai bagi perkataan Islam?

Jawapan:
Makna-makna yang sesuai bagi perkataan Islam. Islam ialah antaranya Dinul Haq (agama yang benar), Dinul Rahmah (agama rahmat kepada seluruh manusia), Dinul Hanif (agama yang suci), Dinul Tasamuf (agama toleransi) dan lain-lain. Makna yang lebih khusus tentang perkataan Islam adalah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan laranganNya tanpa bantahan. Dinamakan dengan agama Islam kerana ia mengajarkan kepatuhan kepada Allah dan tunduk kepada perintah-Nya tanpa membantah tersebut.

sila lawat http://speakerpecah.blgospot.com
19. Muslim Seluruh Alam

Soalan:
Mengapa seluruh alam termasuk manusia dianggap muslim dari sudut fizikal?

Jawapan:
Manusia dan seluruh makhluk di alam ini dianggap sebagai muslim disudut fizikalnya kerana mereka dituntut supaya tunduk kepada segala perintah Allah. Allah SWT telah menurunkan syariatNya kepada manusia, dan manusia dikehendaki mematuhi syariat (tatacara kehidupan) ini, kerana ia bertindak sebagai undang-undang terbaik bagi mengawal tingkah-laku manusia itu sendiri.

Binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain juga adalah Islam berdasarkan ketaatan mereka kepada undang-undang yang Allah tetapkan kepada mereka dan sesuai dengan alam mereka. Ikan contohnya telah ditetapkan oleh Allah SWT hidup di dalam air, kerana itu tidak pernah kita dengar adanya ikan yang berusaha hidup di atas daratan sebagaimana manusia dan haiwan lain yang hidup di daratan.

sila lawat http://speakerpecah.blgospot.com
20. Akidah, Fiqh dan Akhlak

Soalan:
Apakah makna akidah, fiqh dan akhlak?

Jawapan:
Akidah dari segi bahasa ialah simpulan yang kukuh. Apabila disebut akidah Islam bermakna simpulan kukuh yang dikehendaki Islam, yang bertunjangkan kepada kalimah syahadah. Orang Islam pula ialah orang yang berpegang dengan tali simpulan yang kukuh yang mengeratkan hubungan mereka dengan Allah SWT. Asas akidah ialah beriman kepada Allah, beriman kepada rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada' dan qadarNya. Elemen akidah pula ialah perkara yang berhubung dengan ketuhanan, kenabian, alam kubur, dan alam akhirat.

Fiqah bermaksud pemahaman yang mendalam terhadap Islam. Ulamak fiqah ialah mereka yang pakar dalam mengeluarkan hukum (undang-undang) yang terdapat di dalam nas-nas al-Quran dan al-Hadis.

Akhlak pula ialah perlakuan manusia yang berasaskan panduan al-Quran dan al-Hadis serta ditunjukkan secara praktiknya oleh nabi Muhammad SAW. Ia merangkumi akhlak seseorang hamba dengan Allah SWT, dengan diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan hubungan antarabangsa. - Darulnuman

0 komen:

Post a Comment

Powered by Blogger.